pxlt.net
当前位置:首页>>关于三峡文言文在线朗读的资料>>

三峡文言文在线朗读

自/ 三峡七百里中,两岸连山,略无阙处;重岩叠嶂,隐天蔽日,自非/ 亭午夜分,不见曦月. 至于夏/ 水襄陵,沿/ 溯 /阻绝.或/ 王命急宣,有时/ 朝发白帝,暮到江陵,其间/ 千二百里,虽/ 乘奔御风,不以疾也. 春冬之时,则/ 素湍/ 绿潭,回清/ 倒影.绝/ 多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间.清/ 荣/ 峻/ 茂,良多趣味. 每至/ 晴初/ 霜旦,林寒涧肃,常有高

第一题选 C ,都是有停止的意思.第二题 相同之处在于都描写了三峡的猿鸣.不同处,心情不同,前者是怀着突遭大赦,欣喜若狂的心情,故而所写猿声停在耳中也是动听的;后者描写猿声用了泪沾裳的字眼,显而易见,是处在悲伤的气氛中.希望楼主采纳,我这可都是自己辛苦分析的啊!

读音如下:自(zì)三(sān)峡(xiá)七(qī)百(bǎi)里(lǐ)中(zhōng),两(liǎng)岸(àn)连(lián)山(shān),略(luè)无(wú)阙(quē)处(chù);重(zhòng)岩(yán)叠(dié)嶂(zhàng),隐(yǐn)天(tiān)蔽(b

七年级经典诵读男:六月的校园,因古诗词的勃发而浪漫.女:六月的课堂,因古诗词的朗诵而精彩.男:一曲曲动人心弦的诗词歌赋,传送着五千多年的悠久历史.女:一章章绝仑美奂的经典佳作,激荡着我们仰慕圣贤的情怀.男:今天,让

fgn dh

三峡美

《三峡》原文朗读

三峡 郦道元 自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处;重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月. 至于夏水襄陵,沿溯阻绝.或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也. 春冬之时,则素湍绿潭,回

自 / 三 峡 七 百 里 中 , 两 岸 / 连 山 ,/ 略 无 / 阙quē 处 /. 重chóng 岩 / 叠 嶂zhàng , 隐 天 / 蔽 日 /. 自 非 / 亭 午 夜 分/ , 不 见 / 曦xī 月 . 至 于 夏 / 水 襄 陵 /, 沿 / 溯s

【原文】:自/三峡/七百里中,两岸/连山,略无/阙处.重岩/叠嶂,隐天/蔽日.自非/亭午/夜分,不见/曦月.至于/夏水/襄陵,沿溯/阻绝.或/王命/急宣,有时/朝发/白帝,暮

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pxlt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com