pxlt.net
当前位置:首页>>关于霜字开头的成语大全集的资料>>

霜字开头的成语大全集

霜凋夏绿 犹言冬去春来.指时光的流逝. 霜露之悲 对父母先祖的悲思. 霜露之病 因感受风寒而引起的病. 霜露之辰 指父母先人的生日. 霜露之感 指对父母或祖先的怀念. 霜露之思 指对父母或祖先的怀念. 霜气横秋 霜:秋霜.气:志气.比喻志气凛然,像秋霜一样严峻. 霜行草宿 指在霜露中行走,草野中息宿.形容奔波劳苦.

霜露之病 因感受风寒而引起的病. 《史记平津侯主父列传》:“君不幸罹霜露之病,何恙不已,.. 479 霜露之感 指对父母或祖先的怀念. 《礼记祭义》:“霜露既降,君子履之,必有凄怆之心,非其寒.. 430 霜凋夏绿 犹言冬去春来.指时光的流逝. 无 101 霜露之悲 对父母先祖的悲思. 北齐颜之推《颜氏家训终制》:“若报罔极之德,霜露之悲,.. 48 霜露之辰 指父母先人的生日. 无 48 霜露之思 指对父母或祖先的怀念. 《礼记祭义》:“霜露既降,君子履之,必有凄怆之心,非其寒.. 56 霜气横秋 霜:秋霜.气:志气.比喻志气凛然,.. 无 85 霜行草宿 指在霜露中行走,草野中息宿.形容奔.. 无

霜字开头成语接龙 (8个):霜气横秋、 霜露之病、 霜露之悲、 霜行草宿、 霜凋夏绿、 霜露之感、 霜露之思、 霜露之辰 霜露之思 → 思断义绝 → 绝长补短 → 短兵接战 .

霜字开头的四字成语 :霜凋夏绿、霜露之病、霜露之疾、霜气横秋、霜行草宿、霜露之思、霜露之辰_成语解释【拼音】:shuāng lù zhī chén【释义】:指父母先人的生日.

以霜开头的成语 :霜凋夏绿、霜露之病、霜露之疾、霜气横秋、霜行草宿、霜露之思、霜露之辰

霜气横秋

霜凋夏绿 霜露之悲 霜露之病 霜露之辰 霜露之感 霜露之疾 霜露之思 霜气横秋 霜行草宿 傲霜斗雪 傲霜枝 戴霜履冰 斗霜傲雪 飞霜六月 风霜雨雪 含霜履雪 回霜收电 履霜坚冰 履霜之戒 履霜知冰 眠霜卧雪 耐霜熬寒 披霜冒露 欺霜傲雪 星霜屡移 星霜

傲雪凌霜、雪上加霜、饱经风霜、冷若冰霜、各人自扫门前雪,莫管他家瓦上霜、霜凋夏绿、凛如霜雪、星霜荏苒、字挟风霜、风霜雨雪、银霜遍地、履霜之戒、六月飞霜、栉霜沐露、雨鬣霜蹄、霜露之病、耐霜熬寒、霜露之疾、紫电清霜、葛屦履霜、傲霜凌雪、严霜夏零、鹤骨霜髯、严霜烈日、各人自扫门前雪,莫管他人瓦上霜、露往霜来

各种各样、 各式各样、 各得其所、 各行其是、 各抒己见、 各自为政、 各为其主、 各人自扫门前雪,莫管他家瓦上霜、 各执一词、 各奔前程、 各取所需、 各就各位、 各有千秋、 各持己见、 各从所好、 各擅胜场、 各个击破、 各门另户、 各有所爱、 各尽所能、 各不为礼、 各人自扫门前雪,莫管他人瓦上霜、 各安生业、 各安本业、 各色名样、 各显神通

【霜行草宿】谓在霜露中行走,草野中息宿.形容奔波劳苦.【霜凋夏绿】犹言冬去春来.谓时光的流逝.【霜露之辰】指父母先人的生日.【霜露之思】对父母先祖的思念.【霜露之悲】对父母先祖的悲思.【霜露之感】《礼记?祭义》:“霜露既降,君子履之,必有凄怆之心,非其寒之谓也.”郑玄注:“非其寒之谓,谓凄怆及怵惕,皆为感时念亲也.”后因以“霜露之感”指对父母或祖先的怀念.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pxlt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com