pxlt.net
当前位置:首页>>关于口组成语有哪些成语的资料>>

口组成语有哪些成语

用口字能组成哪些四字成语(列举部分并解释如下):十字路口、心直口快、脱口而出、口是心非、目瞪口呆、矢口否认、有口皆碑、 口若悬河、异口同声、脍炙人口、金口玉言、口干舌燥、众口铄金、口诛笔伐、 赞不绝口、心服口服、信口

碍口识羞 聱牙戟口 病从口入 笔伐口诛 辩口利辞 辩口利舌 百口难分 搬口弄舌 百口同声 病由口入 唇干口燥 唇焦口燥 赤口白舌 冲口而出 出口入耳 谗口铄金 出口伤人 多口阿师 杜口裹足 杜口结舌 杜口绝言 杜口吞声 顿口无言 杜口无言 顿口拙腮

脍炙人口、口是心非、众口铄金、脱口而出、十字路口、三缄其口、口若悬河、口干舌燥、口蜜腹剑、信口雌黄、有口皆碑、信口开河、苦口婆心、朗朗上口、目瞪口呆、口诛笔伐、缄口不言、苦口良药、异口同声、风口浪尖、张口结舌、虎口拔牙、出口成章、交口称赞、赞不绝口、口耳相传、祸从口出、矢口否认、琅琅上口、病从口入

十字路口、心直口快、脱口而出、口是心非、目瞪口呆、矢口否认、异口同声、口若悬河、有口皆碑、脍炙人口、

口字能组什么成语 :口口声声、 闭口无言、 口角风情、 口绝行语、 曲不离口、 口不应心、 信口开喝、 一口三舌、 脱口成章、 碍口识羞、 万口一词、 口禁语、 心服口服、 苦口恶石、 口讲指画、 拉家带口、 失口乱言、 蛇心佛口、 目呆口咂、 心口如一、 家大口阔、 矢口狡赖、 顺口谈天、 口尚乳臭、 目瞪口僵、 瞪目哆口、 信口开河、 利口辩给、 反咬一口、 顿口无言

口若悬河、 异口同声、 脍炙人口、 金口玉言、 口干舌燥、 众口铄金、 口诛笔伐、 赞不绝口、 心服口服、 信口开河、 风口浪尖、 口出狂言、 口不择言、 有口无心、 琅琅上口、 哑口无言、 虎口拔牙、 血口喷人、 信口雌黄、 空口无凭

心直口快 [xīn zhí kǒu kuài] 生词本 基本释义 详细释义 性情直爽,有话就说. 褒义 出 处 元张国宾《罗李郎》第四折:“哥哥是心直口快射粮军,哥哥是好人.”

危险的口: 祸从口出乱说的口: 口无遮拦\口不择言\信口雌黄能说的口: 口若悬河\口角锋芒不一致的口: 众口难调不敢说的口: 假意的口: 口蜜腹剑批判的口: 口诛笔伐不同的口: 口是心非赞不停的口: 赞不绝口不隐瞒的口: 不愿承认的口:口不对心

闭口无言、口角风情、口绝行语、曲不离口、口不应心、信口开喝、一口三舌、脱口成章、碍口识羞、万口一词、口禁语、心服口服、苦口恶石、口讲指画、拉家带口、失口乱言、蛇心佛口、目呆口咂、心口如一、家大口阔、矢口狡赖、顺口谈天、口尚乳臭、目瞪口僵、瞪目哆口、信口开河、利口辩给、反咬一口、

心直口快、十字路口、脱口而出、口是心非、目瞪口呆、矢口否认、口若悬河、有口皆碑、异口同声、脍炙人口、金口玉言、口干舌燥、众口铄金、口诛笔伐、赞不绝口、琅琅上口、空口说白话、防民之口,甚于防川、一口吸尽西江水、风口浪尖、哑口无言、信口开河、出口成章、鸡口牛后、衣来伸手,饭来张口、苦口婆心、杀人灭口、虎口拔牙

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pxlt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com