pxlt.net
当前位置:首页>>关于早春呈水部张十八员外的资料>>

早春呈水部张十八员外

【全文】早春呈水部张十八员外 / 初春小雨 / 早春 唐代:韩愈 天街小雨润如酥,草色遥看近却无.最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都.【注释】 1,水部张十八员外:指张籍,在兄弟辈中排行十八,时任水部员外郎. 2,天街:唐时长安城朱雀

早春呈水部张十八员外 韩 愈 天街小雨润如酥, 草色遥看近却无.最是一年春好处, 绝胜烟柳满皇都.【翻译】: 京城大道上空丝雨纷纷, 它像酥酪般细密而滋润, 远望草色依稀连成一片, 近看时却显得稀疏零星. 这是一年中最美的景色,

其一-原文 早春呈水部张十八员外(二首其一) 韩 愈 天街小雨润如酥,草色遥看近却无. 最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都. 译文 京城大道上空丝雨纷纷,它像酥酪般细密而滋润, 远望草色依稀连成一片,近看时却显得稀疏零星. 这是

早春呈水部张十八员外(其一)【作者】韩愈 【朝代】唐天街小雨润如酥,草色遥看近却无.最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都.早春呈水部张十八员外(其二)莫道官忙身老大,即无年少逐春心.凭君先到江头看,柳色如今深未深.《早春呈水部张十八员外》是唐代诗人韩愈写给张籍的两首七言绝句,是作者的经典作品之一,其中第一首广为流传.前一首通过细致入微的观察,描写了长安初春小雨的优美景色,写景清丽,表达了对春天来临时生机蓬勃景象的敏感以及由此而引发的欣悦之情,以引逗好友走出家门,去感受早春的信息;后一首重在抒情,引逗好友走出家门,去感受早春的信息.

这首古诗通过描写京城春天来临时的景象表达了作者对春天来临时生机蓬勃景象的敏感以及由此而引发的欣悦之情.先总结,后表达.对不对呀?

张十八员外指诗人张籍.张曾任水部员外郎,排行十八.唐穆宗长庆二年(公元822年),张籍除水部员外郎.张籍与韩愈感情交厚. 韩愈写此诗时已经56岁,任吏部侍郎.虽然时间不长(他57岁就病逝了),但此时心情很好.此前不久,镇州(今河北正定)藩镇叛乱,韩愈奉命前往宣抚,说服叛军,平息了一场叛乱.穆宗皇帝非常高兴,把他从兵部侍郎任上调为吏部侍郎.在文学方面,他早已声名大振.在复兴儒学的事业中,他也卓有建树.因此,虽然年近花甲,却不因岁月如流而悲伤,而是兴味盎然地迎接春天.特录此诗赠与忘年之交.其实《早春呈水部张十八员外》还有一首.其诗曰: 莫道官忙身老大, 即无年少逐春心. 凭君先到江头看, 柳色如今深未深.

注释 ①呈:恭敬地送给. ②天街:京城街道. ③酥(sū):酥油、奶油、乳汁,这里形容春雨的滋润. ④最是:正是. ⑤绝胜:远远超过 ⑥皇都:长安城(唐朝京都),帝都.[2] ⑦水部张十八员外:指张籍(766830)唐代诗人.在同族兄弟中排行第十八,曾任水部员外郎.水部此处代指工部.译文 其一: 京城大道上空丝雨纷纷,它像奶油般细密而滋润,远望草色依稀连成一片,近看时却显得稀疏零星.这是一年中最美的季节,远胜过绿柳满城的春末.[2] 其二: 不要说官事冗杂,年纪老大,已经失去了少年时追赶春天的心情.请你忙里偷闲地先到江边游春散心,看看如今的柳色是否已经很深.[3]

早春呈水部张十八员外古诗拼音版 请看早春呈水部张十八员外古诗原文:早春呈水部张十八员外(其一) 【作者】韩愈 【朝代】唐 天街小雨润如酥, 草色遥看近却无.最是一年春好处, 绝胜烟柳满皇都.请看早春呈水部张十八员外古诗的拼音:zǎo chūn chéng shuǐ bù zhāng shí bā yuán wài (qí yī ) 【zuò zhě 】hán yù 【cháo dài 】táng tiān jiē xiǎo yǔ rùn rú sū , cǎo sè yáo kàn jìn què wú .zuì shì yī nián chūn hǎo chù , jué shèng yān liǔ mǎn huáng dū .

唐韩愈《早春呈水部张十八员外》天街小雨润如酥,草色遥看近却无.最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都.[赏析]这是一首赞美早春的小诗.“草色遥看近却无”句,是全篇的绝唱.早春二月,大地春回,万象更新,经过春雨的滋润,春草的芽儿渐渐萌生了.透过薄薄的雨幕远远望去那草色已有绿意,但当你走近细看时,却反而不那么明显了.这不正是初春草色的特点吗?诗人的高超诗笔,犹如一架摄影机,通过兼摄远近,把这种极难描摹的色彩摄了下来.真是一句一幅画,虽非绘画,却胜似绘画.答案满意请及时采纳,谢谢!

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pxlt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com