pxlt.net
当前位置:首页>>关于行开头的成语的资料>>

行开头的成语

行云流水

行开头的成语 :行色匆匆、 行将就木、 行尸走肉、 行不更名,坐不改姓、 行兵列阵、 行百里者半九十、 行不从径、 行不苟合、 行成于思、 行不顾言、 行百里者半于九十、 行或使之、 行住坐卧、 行不履危、 行短才乔、 行踪无定、 行险徼幸、 行行蛇蚓、 行常带经、 行不知往、 行己有耻、 行有余力、 行乎富贵、 行亏名缺、 行若狗彘、 行步如风、 行不由径、 行远自迩

行家里手

行百里者半九十 走一百里路,走了九十里才算是一半.比喻做事愈接近成功愈要认真对待.行百里者半于九十 走一百里路,走了九十里才算是一半.比喻做事越是接近成功越要认真对待.行兵布阵 指挥军队,布置阵势.行不从径 走路不遵循正

行色匆匆、行将就木、行尸走肉、行不更名,坐不改姓、行百里者半九十、行不从径、行而未成、行不苟合、行不知往、行兵列阵、行不由径、行侠仗义、行住坐卧、行成于思、行行蛇蚓、行短才乔、行或使之、行远自迩、行百里者半于九十、行侥幸、行险侥幸、行色、行若狗彘、行不履危、行乎富贵、行色、行有余力、行踪无定

行色匆匆、行将就木、行尸走肉、行不更名,坐不改姓、行百里者半九十、行不从径、行而未成、行侠仗义、行不由径、行兵列阵、行不苟合、行远自迩、行百里者半于九十、行不知往、行己有耻、行乎富贵、行不履危、行短才乔、行若狗彘、行住坐卧、行险徼幸、行险侥幸、行成于思、行行蛇蚓、行有余力、行色、行或使之、行赍居送

行 开头的成语行之有效行家里手行将就木行思坐想行远自迩行成于思行己有耻行不由径行若无事行浊言清行色匆匆行若狗彘行易知难行有余力行同狗彘行不苟合行尸走肉行兵布阵行云流水

行行出状元: 比喻不论干哪一行,只要热爱本职工作,都能做出优异的成绩.行家里手: 里手:内行人.指精通这种业务的人.行将就木: 行将:将要;木:指棺材.指人寿命已经不长,快要进棺材了.行若无事: 行:行动,办事;若:好象

行字开头的的成语大全 :行色匆匆、行将就木、行尸走肉、行不更名,坐不改姓、行百里者半九十、行不从径、行而未成、行不苟合、行不知往、行兵列阵、行不由径、行侠仗义、行住坐卧、行成于思、行行蛇蚓、行短才乔、行或使之、行远自迩、行百里者半于九十、行侥幸、行险侥幸、行色、行若狗彘、行己有耻、行赍居送、行无越思、行步如风、行常带经、行词告状、行险徼幸、行亏名缺、行不副言、行不顾言、行好积德、行迈靡靡,中心摇摇、行坐不安、行之有效、行不得也哥哥、行同能偶、行成功满、行者让路、行下春风望夏雨、行不逾方、行不苟容、行行出状元、行家里手、行满功圆、行惠施利、行短才高、行侠好义、行不贰过行不履危、行乎富贵、行色、行有余力、行踪无定

行字开头的五字成语是没有的.行字开头成语 :行色匆匆、行将就木、行尸走肉、行不更名,坐不改姓、行不从径、行百里者半九十、行而未成、行不由径、行侠仗义、行远自迩、行住坐卧、行不知往、行百里者半于九十、行若狗彘、行险徼幸、行成于思、行短才乔、行不履危、行或使之、行赍居送、行色、行行蛇蚓、行色、行不顾言、行乎富贵、行常带经、行有余力、行侥幸

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pxlt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com