pxlt.net
当前位置:首页>>关于形容人变老的成语有哪些?的资料>>

形容人变老的成语有哪些?

形容人变老的成语:1、垂暮之年[chuí mù zhī nián ]2、迟暮之年[chí mù zhī nián]3、明日黄花 [míng rì huáng huā]4、人老珠黄 [rén lǎo zhū huáng]5、春归人老 [chūn guī rén lǎo ]6、剑老无芒[jiàn lǎo wú máng]7、老态龙钟 [lǎo tài lóng zhōng]8、垂

1、垂暮之年[chuí mù zhī nián ]2、迟暮之年[chí mù zhī nián]3、明日黄花 [míng rì huáng huā]4、人老珠黄 [rén lǎo zhū huáng]5、春归人老 [chūn guī rén lǎo ]6、剑老无芒[jiàn lǎo wú máng]7、老态龙钟 [lǎo tài lóng zhōng]8、垂垂老矣 [chuí chuí lǎo yǐ]9、露往霜来 [lù wǎng shuāng lái]10、暮去朝来[mù qù zhāo lái]

形容人变老的成语:垂暮之年 迟暮之年 明日黄花 人老珠黄 春归人老 剑老无芒 老态龙钟 垂垂老矣 岁月如飞刀,刀刀催人老 岁月如流 露往霜来 暮去朝来 星霜屡移 日往月来 童颜鹤发,精神矍铄,老骥伏枥,志在千里,老当益壮,老而弥坚 剑老无芒,人老无刚 宝刀不老

形容人老的成语有:1. 老态龙钟2. 耄耋之年3. 白发苍苍4. 鹤发童颜5. 两鬓如霜6. 烈士暮年7. 行将就木8. 年过花甲9. 老而弥坚10. 老当益壮1.老态龙锺 【lǎo tài lóng zhōng】 解释 龙锺 : 形容行动不灵便的样子;老:年老.年老体衰、行动不便的

形容人即将变老的成语行将就木行将:将要;木:指棺材.指人寿命已经不长,快要进棺材了.行将入土生命即将结束,快要死亡.半截入土截:段.半段身子埋入土内.比喻人在世不久了.人近黄昏比喻人的生命已到尽头,

形容人变老的成语:垂暮之年迟暮之年明日黄花 人老珠黄 春归人老 剑老无芒老态龙钟 垂垂老矣岁月如飞刀,刀刀催人老岁月如流 露往霜来 暮去朝来星霜屡移日往月来童颜鹤发,精神矍铄,老骥伏枥,志在千里,老当益壮,老而弥坚剑老无芒,人老无刚宝刀不老

形容女人变老的成语【白发红颜】头发斑白而脸色红润.形容老年人容光焕发的样子.【白发婆娑】婆娑:纷披的样子.形容满头白发的老年人的样子.【鬓丝禅榻】鬓丝:鬓发如丝;禅榻:僧床.本指老僧的生活.也指老年人所过的近似僧徒

垂暮之年 垂:将,快要.暮:晚,老年.快要到老年.迟暮之年 迟暮:黄昏,比喻晚年.指人至老年. 颠毛种种 指衰老. 发秃齿豁 关发脱光,牙齿豁落.形容人已衰老. 风中之烛 在风里晃动的烛光.比喻随时可能死亡的老年人.也比喻随时

白发千丈】形容头发既白且长,表示人因愁思过重而容颜衰老.薄寒中人】薄寒:轻微的寒气.中人:伤人.指轻微的寒气也能伤害人的身体.也比喻人在衰老或患难之中时经不住轻微的打颠毛种种】指衰老.发秃齿豁】关发脱光,牙齿豁落

人老珠黄

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pxlt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com